odivadle.sk

Tvorca: Ján ml. Kružliak

nachádzajúci sa v predstaveniach

predstavenia
tvorcu


  • 70 % Hlava XXII Divadlo Andreja Bagara v Nitre Nitra
  • 70 % Hoax Divadlo Andreja Bagara v Nitre Nitra