odivadle.sk

Tvorca: Euripides

nachádzajúci sa v predstaveniach

predstavenia
tvorcu


  • 70 % Bakchantky Slovenské národné divadlo (činohra) Bratislava