odivadle.sk

Artaudia / Autopsy 60 %

Artaudia / Autopsy
   Zdroj: Radovan Dranga


50 [min.] Slovenské národné divadlo (činohra) Bratislavský kraj | Bratislava

Tagy: | 18+ nahota netradičný priestor

Akú úlohu zohráva v dnešnom svete umelecké dielo? Dokážeme absorbovať duchovnú, schillerovskú úlohu divadla? Alebo je divadlo ako svätostánok či chrám už len minulosťou?

ARTAUDIA.AUTOPSY na základe Artaudovho diela skúma ústrednú myšlienku stvorenia nového človeka a jeho následného vstupu do nového života. V čom je človek, ktorého vidíme pred sebou, iný? Dokáže sa človek zmeniť v priebehu minúty? Hodiny? Dvoch hodín? A ak je to tak, ako vravia, nakoľko je potom relatívna aj naša osobnosť? Konceptuálna performancia priamo nadväzuje na úspešný autorský projekt KAFKA.DREAMING. alebo o čom snívam, keď snívam o tom, že sa ako chrobák mením na Kafku?, v ktorom dvojica tvorcov a performerov skúmala na pozadí textov Franza Kafku (najmä List otcovi a Premena) svoj vzťah k vlastným otcom a myšlienku „otcovstva“ ako takú.

Performancia ARTAUDIA.AUTOPSY. je postavená na princípe ,,kontinuálnej performancie“ – každá repríza začína tam, kde sa predchádzajúca skončila. Divák tohto predstavenia tak vidí každý krát nový a jedinečný tvar, ktorý sa konštantne vyvíja ale nikdy sa neukončuje- rovnako ako Artaudovo dielo ostáva nedokončené a neuchopené.

Inscenácia nie je vhodná pre návštevnikov s respiračnými problémami a pre deti do 15 rokov, resp. 18 rokov.

Ďalšie informácie

Lístky: odkaz na externú stránku
Premiera: 15.6.2018 | nová budova SND, kuchyňa
Dátum derniery:

Tvorcovia

Hudba : Nada El | Scéna : Bubánová Ľudmila | Scéna : Hudáková Zuzana | Autor : Procházka Tomáš | Koncept : Procházka Tomáš | Réžia : Procházka Tomáš | Autor : Tilajčík Peter |

Herci

Tilajčík Peter | Procházka Tomáš |

Recenzie

60 slovak.theater | 28.11.2018
Činohra SND touto inscenáciou otvorila tzv. líniu dobrodružnej dramaturgie. Bizarnosť, nahota, strach, napätie očakávanie, atď. Nevšednosť vo viacerých rovinách už na prvý pohľad, nie však jednoduchá a účelová. Je otázne a veľmi individuálne do akej miery je totožné čo si z predstavenia, resp. performance dvoch hercov odčítate, s tým aký bol zámer autora Tomáša Prochádzku. Nie je však jednoduché predstaviť si lepšiu súhru priestoru (kuchyňa SND), so scénou a konceptom autora a súčasne jedného z hercov. Artaudia / Autopsy nie je predstavením určeným pre občasných návštevníkov divadla túžiacich po ľahko čitateľnom príbehu.

Plusy

Mínusy


Pridať recenziu?