odivadle.sk

Polnočná omša 80 %

Polnočná omša
   Zdroj: Braňo Konečný


110 [min.] Slovenské národné divadlo (činohra) Bratislavský kraj | Bratislava

Tagy: | demokracia dobro - zlo Druhá svetová vojna extrémizmus fašizmus hodnoty holokaust Slovensko

Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša.

Hra jedného z najvýraznejších slovenských dramatikov minulého storočia sa odohráva na Štedrý deň roku 1944. Neoslavuje však vojnových hrdinov – skúma a detailne analyzuje postoje a vzťahy obyčajných ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny. Karvaš sa na obdobie Slovenského národného povstania pozerá z iného uhla a ikonu zvečňujúcu odhodlaných odbojárov nahrádza plastickým obrazom opatrnosti a oportunizmu jednej zbožnej slovenskej rodiny. Manželia Kubišovci sú ľudia veľmi nenápadní, neangažovaní, vzorne sa starajúci o svoju rodinu, dbajúci na zvyky a tradície. Zároveň však ľudia neobyčajne flexibilní. Najmladší syn je partizán, starší gardista, dcéra arizátorka. Pri štedrovečernom stole sedia s nacistom, nádejnou nevestou je komunistka. Situácia na fronte je však čoraz neistejšia, je viac a viac zrejmé, že sa blíži chvíľa, keď bude treba jedného z členov rodiny obetovať. Z čoho sa budú spovedať na polnočnej omši?

Od prvej premiéry a jedinej inscenácie Polnočnej omše v Slovenskom národnom divadle v roku 1959 ubehlo už vyše 50 rokov a je opäť čas vrátiť sa k téme, ktorá bytostne súvisí s našimi dejinami, a k hre, ktorá patrí k dôležitým medzníkom slovenskej dramatiky. Autor Peter Karvaš pôsobil priamo ako dramaturg na Novej scéne ND v rokoch 1945 – 1948 a formoval vtedy nový a ambiciózny súbor. Vytvoril jednu z dôležitých etáp dejín moderného slovenského divadla na poliach dramaturgie, dramatiky i teórie divadla. Jeho pohnuté životné osudy a osobná skúsenosť z povstania sa priamo odzrkadľujú v opuse Polnočná omša.

Ďalšie informácie

Lístky: odkaz na externú stránku
Premiera: 25.10.2014 | nová budova SND, Štúdio
Dátum derniery: 14.3.2021

Tvorcovia

Réžia : Brutovský Lukáš | Scéna : Ciller Tom | Dramaturgia : Dacho Miro | Autor : Karvaš Peter | Dramaturgia : Kičiňová Miriam | Kostýmy : Kocman Jan |

Herci

Horváth Emil Valentín Kubiš | Javorková Anna Vilma Kubišová | Ondrík Milan Marián | Vajdová Petra Angela | Grega Tomáš Ďurko | Jančina Adam Ďurko | Heriban Dano Paľo | Kavaschová Dominika Katka | Stanke Richard Brecker | Koleják Michal 1. vojak | Kollár Kamil 2. vojak | Stopa Tomáš 1. partizán | Novák Michal 2. partizán |

Recenzie

80 slovak.theater | 3.10.2018
Dráma Polnočná omša od Petra Karvaša v réžii Lukáša Brutovského ukazuje, do akých morálnych kompromisov je schopný ísť človek, len aby za každú cenu prežil. Sledujeme zdanlivo bohabojnú rodinu, ktorá si sadá k štedrovečernému stolu, v pohnutých rokoch na konci druhej svetovej vojny. Oportunistický otec, bigotná matka, dcéra arizátorka, jeden syn gardista. Ten si svoj pocit menejcennosti v rodine a výčitky z vraždenia nevinných Židov utápa v alkohole. Druhý syn je partizán, ktorý svojou voľbou dostáva rodinu pod obrovský tlak. Veľmi pekná vzorka rôznych typov osobností, ktoré budú každému divákovi známe. Všetky sa postupne odkrývajú a prezrádzajú aký vlastne človek - Slovák v tých časoch bol... a možno aj je. Štúdio SND hru uvádza pri arénovom sedení, čo hre s jednoduchou, ale zaujímavo riešenou scénou pomáha. Silný príbeh podporujú vynikajúce herecké výkony. Je to hra, ktorá núti človeka premýšľať a doznieva v ňom ešte dlho po opustení Štúdia SND.

Plusy

téma

Mínusy


Pridať recenziu?