odivadle.sk

Dom 90 %

Dom
   Zdroj: dab.sk


90 [min.] Divadlo Andreja Bagara v Nitre Nitriansky kraj | Nitra

Tagy: | dobro - zlo homosexualita rodina

Hra poukazuje na bigotné dodržiavania tradícií na španielskom vidieku, z toho vyplývajúcu tyraniu matky, ale otvára aj tabuizovanú tému sexuality či tému spoločenských noriem, predsudkov, strachu z klebiet a spoločenského odsúdenia a zobrazuje nástup fašizmu v Španielsku 30. rokov.

Nový text autorky Anny Saavedra, ktorý vznikne na motívy Lorcovej drámy Dom Bernardy Alby (1936) uvádza DAB v Nitre pri príležitosti 70. výročia svojho založenia. Divadlo sa rozhodlo priniesť na repertoár túto hru po viac ako 40. rokoch od prvej premiéry slávnej inscenácie Jozefa Bednárika, kde rolu Bernardy Alby stvárnila Žofia Martišová. Tentokrát sa herečka predstaví v role Márie Jozefy – matky Bernardy Alby. V žiadnom prípade nepôjde o snahu rekonštruovať inscenáciu, ale o nový prepis tejto hry, ktorý pripraví Anna Saavedra, česká autorka, ktorej texty už Marián Amsler inscenoval (Tajná zpráva z planety matek, Fajčiarky a spasiteľky).

V hre Dom Bernardy Alby Lorca opisuje tyraniu jednej matky. Bernarda, čerstvá vdova bohatého muža a matka piatich dcér, prikáže držať smútok podľa tradície osem rokov a efektne uväzní dcéry v dome. Hostí neprijíma. Svoje dcéry izoluje od okolitého sveta. Hra sa dejovo odohráva vnútri izolovaného domu plného žien. Najstaršia z dcér, Angustias, sa má vydať za Pepeho. Počas hry sa ukáže, že najmladšia dcéra Adela s Pepem spáva. V treťom dejstve sa Adela s Pepem pokúsia o útek, ale prichytia ich a Bernarda na Pepeho vystrelí. Adela v domnení, že Pepe zomrel, pácha samovraždu. Anna Saavedra pridáva ďalšiu postavu v dome, samotného Lorcu, ktorý sa pri nástupe Francovej nacistickej diktatúry v Španielsku ako homosexuál a novinár s liberálnymi postojmi musel ukrývať.

Ďalšie informácie

Lístky: odkaz na externú stránku
Premiera: 6.3.2020 | Študio, Divadlo Andreja Bagara
Dátum derniery:

Tvorcovia

Hudba : Acher Ivan | Réžia : Amsler Marián | Kostýmy : Havran Marija | Scéna : Kuchárek Juraj | Autor : Lorca García Federico | Autor : Saavedra Anna | Dramaturgia : Špalová Marie | Pohybová spolupráca : Vlčeková Stanislava | Dramaturgia : Žiaková Magdaléna |

Herci

Kuffelová Daniela Bernarda | Martišová Žofia Mária Jozefa | Barilíková Lenka Angustias (Bernardina dcéra, 39 rokov) | Sabová Andrea Magdaléna (Bernardina dcéra, 30 rokov) | Andrešičová Barbora Martirio (Bernardina dcéra, 24 rokov) | Dekány Nikolett Adela (Bernardina dcéra, 20 rokov) | Pavlíková Eva Poncia (Slúžka, 60 rokov) | Oszlík Peter Federico García Lorca | Stopa Tomáš Muž, kulisár, popravca, Ramon Luis Alonzo, Salvador Dalí, Lu |

Recenzie

90 slovak.theater | 24.10.2020
Zaradenie hry do repertoáru DABu práve v divadelnej sezóne 2019/2020 je zámerné a divadlo ňou oslavuje svoje 70. narodeniny a tiež 40 rokov od prvej premiéry tejto inscenácie v réžii Jozefa Bednárika. Tento Dom talentovaného režiséra Mariána Amslera, ktorý naposledy v DABe režíroval oceňovanú inscenáciu Ľudia, miesta a veci je neštandardným počinom. Anna Saavedra, dramaturgička brnenského HaDivadla bola súčasťou inscenačného tímu aj iného Amslerovho projektu. Pôvodný román La casa de Bernarda Alba upravila, s pôsobivou scénou Juraja Kucháreka a výborným obsadením vytvorili neobyčajnú inscenáciu. Divák si z predstavenia odnáša množstvo intenzívnych pocitov a tie v ňom rezonujú ešte dlho. K ním môže patriť aj neistota a zmätenosť z príbehu. Pôvodný román španielskeho dramatika Lorcu, Dom Bernardy Alby je pretextovaný spomínanou Annou Saavedrou. Súbežné s ním sa odohráva aj príbeh samotného autora románu Federica Garcíu Lorcu. Jedna scéna, dva samostatné príbehy sú citlivo oddelené napr. iba niekoľkými tónmi svetlejšej farby v kostýmoch, alebo štýlom použitej hudby. Dva odlišné príbehy, dve dejové línie so svojimi postavami sa stretávajú na jednej scéne. Tím veľmi citlivo a dômyselne zabezpečil veľmi tenkú hranicu na ktorej oba paralelné príbehy striedavo bok po boku jedna vedľa druhej blízko kráčajú, neprekážajú si, nenápadne sa v niekoľkých momentoch doplnia a potom zas nie sú na seba odkázané. Výsledkov stretu týchto dvoch línií je aj zosúladenie Lorcovho osudu z postavami, ktoré on sám v románe Dom vytvoril. Bernadra Alba sa zahráva s osudmi svojich dcér a matky, nastupujúci fašisti v Španielsku s osudom samotného Lorcu a divák je zapojený do týchto osudov všadeprítomnej neistoty, rozsudkov a jasných záverov nad ktorými nemá s určitosťou dohľad. Dom Mariána Amslera je neobyčajnou inscenáciou, ktorá si zaslúži a asi aj vyžaduje po dostatočnom vyzretí aj opätovnú reprízu. Divadelné predstavenie necháva po sebe stopu, tá v divákovi zostáva a on ju musí nechať vyzrieť.
V inscenácii je možné zažiť Žofiu Martišovú, ktorá v pôvodnej Bednárikovej inscenácii stvárnila Arnardu Albu. V tomto spracovnaní je ňou Daniela Kuffelová. Peter Oszlík bez zaváhania a jemu príznačnou jednoduchosťou zahral postavu skúšaného Lorcu.

Plusy

Mínusy


Pridať recenziu?