odivadle.sk

Biblia 90 %

Biblia
   Zdroj: Peter Vlkovič


80 [min.] Divadlo Aréna, Bratislava Bratislavský kraj | Bratislava

Tagy: | dobro - zlo hodnoty hriech náboženstvo svedomie zážitok

Výnimočná hudobno-dramatická báseň, dejiny človeka od stvorenia sveta až po vzkriesenie Krista v podaní herca Juraja Kukuru a Slovenského komorného orchestra pod vedením Ewalda Danela.

Výnimočná hudobno-dramatická báseň, dejiny človeka od stvorenia sveta až po vzkriesenie Krista. Vybrané príbehy zo Starého a Nového zákona, ktoré kladú nadčasové otázky o morálke, svedomí, viere a sile duchovna v dobe, kedy sa základné piliere našej európskej spoločnosti zmietajú v pochybnostiach.

Kniha kníh, obsahujúca okolo 73 rôznych spisov, vytvorená v priebehu asi 1 500 rokov a jej jednotlivé časti práve dnes prinášajú dôležité poznanie našej židovsko-kresťanskej kultúry.

Život Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša či osudy Ježiša Krista a jeho učeníkov prinášajú podobenstvá moderného človeka, zmietaného stratou viery, ktorú dnes nahrádza konzum. Skúšky, ktoré ľudstvu prináša dnešná doba sa nelíšia od tých starozákonných, zrada a boj so sebou samým sú rovnaké ako tie novozákonné.

Scénické čítanie biblických príbehov v podaní herca Juraja Kukura vzniká ako koncept hudobno-divadelného, ale i výtvarného performancu, jedinečného projektu, ktorý vzniká v koprodukcii so Slovenskou filharmóniou.

Inscenácia je súčasťou tzv. Občianskeho cyklu Divadla Aréna.

Ďalšie informácie

Lístky: odkaz na externú stránku
Premiera: 15.3.2019 | Divadlo Aréna
Dátum derniery:

Tvorcovia

Hudba : Slovenský komorný orchester | Réžia : Ballek Rastislav | Scenár : Ballek Rastislav | Hudobná spolupráca : Ewald Daniel | Svetelný dizajn : Polák Róbert | Dramaturgia : Sarvašová Saša |

Herci

Kukura Juraj |

Recenzie

90 slovak.theater | 19.1.2020
Biblia je ďalšou z inscenácií tzv. občianskeho cyklu bratislavského Divadla Aréna. Rovnako ako iné z toho cyklu, tak aj Biblia zaujíma stanovisko na procesy a stav našej spoločnosti. Biblia nie je len divadelné spracovanie citlivo vyselektovaných pasáži starého a nového zákona. Je citlivou a výnimočnou súhrou veľkosti herca, textu, zvuku a scénografie. Inscenačný tím vybral pasáže z biblie, v ktorých vynikla veľkosť tohto textu, ale zároveň dáva aj priestor pre využitie hereckého rozsahu Juraja Kukuru. On je v roli rozprávača asprostredkovateľa. Nepoučuje a bibliu nevykladá ako kazateľ. Jeho tón hlasu a talent pracovať s textom dostáva počuté do úplne inej roviny a to aj divákovi, ktorý sa môže nazdávať, že text pozná. Biblia je tak incenáciou pre kresťana, ako aj toho, kto počuje text prvýkrát. Biblia je aj akousi výtvarnou live performáciou, kedy na základe aktuálnych pocitov Juraja Kukuru vzniká abstraktný obraz dokumentujúci jeho aktuálne nastavenie, akési zobrazenie práve povedaného na plátno. V polovici inscenácie prichádza na scénu aj časť ansámblu dirigenta Ewalda Daniela, ktorá tak nahrádza dovtedy reprodukovanú hudbu. Všetko v jedinečnej súhre so svetlom, kostýmom, zadymením priestoru javiska atď. Biblia Divadla Aréna je intenzívnym zážitkom. Je výnimočným hudobno-dramaticko-výtvarným predstavením veľkého herca o nadčasovom texte a jeho aktuálnych otázkach na nás.

Plusy

Mínusy


Pridať recenziu?