odivadle.sk

100 bábik 90 %

100 bábik
   Zdroj: dpoh.sk


0 [min.] Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava Bratislavský kraj | Bratislava

Tagy: | Anómia 21

Lakomstvo – rodová, generačná rovnosť

Stretnutie dvoch dám v rokoch – operetnej speváčky a avantgardnej herečky, ktoré sú plné elánu a čakajú na ďalšie pracovné výzvy, no v skutočnosti sú tak trochu „za zenitom“ nesie názov Sto bábik. Generačné dialógy, hravosť, snaha o rodovú rovnosť a parafrázovaná téma „lakomstva“ je súčasťou autorského dramatického debutu spisovateľky Oľgy Feldekovej.

Ďalšie informácie

Lístky: odkaz na externú stránku
Premiera: 6.6.2021 | javisko DPOH
Dátum derniery:

Tvorcovia

Dramaturgia : Abrahámová Darina | Autor : Feldeková Oľga |

Herci

Vargová Anikó | Siposová Lucia | Spišák Michal |

Recenzie

90 slovak.theater | 13.6.2021
100 bábik je prvou zo siedmych hier v projekte Anómia 21. Je zároveň aj prvým autorským dramatickým debutom spisovateľky Oľgy Feldekovej. Téma generačných rozdielov už predošlú divadelnú sezónu (2019/2020) spojila dvojicu riaditeľky divadla Valerie Schulczovej, autorky tohto konceptu, vtedy v pozícii režisérky spolu s dramaturgičkou Darinou Abrahámovou v projekte Sova Činohry SND. Inscenácia okrem toho prináša aj témy rodovej rovnosti. Rôzne pohľady na lakomstvo su hmatateľné počas celej inscenácie, ktorá má byť len akousi skúškou a následne premiérou divadelného predstavenia 100 bábik (úsmevno mrazivého príbehu). Okrem Lucie Sipošovej a Anikó Vargovej je hercom aj samotný režisér tejto inscenácie Michal Spišák. Jeho vstupy a poznámky sú v napätí k úvaham herečiek, ktoré sú na prvý pohľad výrazne rozdielne. Divák tak v zdanlivo úsmevom príbehu dostáva úvahy o lakomstve. 100 bábik je citlivo pripravený koncept s výraznou a nenásilnou výpoveďou. Za minimálneho doprovodu hudby, scény, svetiel je 100 babík silným zážitkom a uvedomením si blízkej spolupráce autorky, režiséra a dramaturgičky. 100 bábik je nutným úvodom do celého konceptu Anómia 21.

prestávka

nasleduje Bratislava by night

Plusy

Mínusy


Pridať recenziu?