odivadle.sk

Divadlo Pôtoň

Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 a programovo sídli na slovenskom vidieku. Inscenácie vychádzajú z terénnych výskumov a ohraničuje ich naliehavá spoločenská téma (Terra Granus – repatrientské výmeny medzi ČSR a Maďarskom, Psota – chudoba na Slovensku, Krajina nepokosených lúk – národná identita Slovákov). Divadlo realizuje vzdelávacie projekty prepájajúce umenie s inými odbormi (sociológia, etnografia, história). Tieto projekty sú zamerané najmä na vzdelávanie publika a rozvoj kritického myslenia. Priestor v kultúrnom centre majú aj workshopy pre profesionálov ale i laickú verejnosť, rezidenčné tvorivé pobyty pre slovenských a zahraničných tvorcov. Od roku 2015 divadlo prevádzkuje aj kino, ktorého program je zameraný najmä na súčasnú európsku kinematografiu. Divadlo Pôtoň vo svojich priestoroch uvádza viac než 150 podujatí a navštevuje ho približne 6000 divákov ročne. Je nositeľom viacerých ocenení za umeleckú činnosť a neformálne vzdelávanie.

Adresa divadla

Ulica: Bátovce 358, 935 03
Mesto: Bátovce
Región: Západné Slovensko
Kraj: Nitriansky kraj

WEB: http://www.poton.sk

Predstavenia

70 % Americký cisár   0 [min.]
Pastierska symfónia   75 [min.]
Swing Heil!   0 [min.]