odivadle.sk

Činoherný klub

Divadelná platforma profesionálnych umelcov vznikla v roku 2011 ako iniciatíva mladých divadelníkov tvoriť aj po skončení školy a priniesť divákovi alternatívu klasickej činohry mimo oficiálnej kamennej scény. Činoherný klub sa žánrovo zameriava na tragikomédie a bulvárne komédie v modernom poňatí. Vo svojej tvorbe reflektuje aktuálne témy rodinných aj medziľudských vzťahov, postavenie umenia v súčasnom svete či kritiku spoločenských pomerov. Centrom záujmu je však vo všetkých prípadoch človek - so svojimi emóciami, túžbami, sklamaniami aj nedokonalosťami. Človek, ktorého Činoherný klub veľmi rád privíta ako svojho diváka.

Adresa divadla

Ulica: Ivana Bukovčana 16, 841 08
Mesto: Bratislava
Región: Západné Slovensko
Kraj: Bratislavský kraj

WEB: www.cinoherny-klub.sk

Predstavenia