odivadle.sk

Vznikla Akadémia divadelných tvorcov, bude odovzdávať aj divadelné ceny

Vznikla Akadémia divadelných tvorcov, bude odovzdávať aj divadelné ceny
   Zdroj: https://www.facebook.com/adt.theatre/


Tagy: | Ocenenia

Akadémia divadelných tvorcov je iniciatívou, ktorá združuje a prepája významné osobnosti slovenskej divadelnej kultúry a v jej záujme je viesť kontinuálny dialóg, komplexne a v celoslovenskom rozsahu reflektovať tvorbu súčasnej divadelnej scény, reagovať na aktuálne témy, výzvy či nezrovnalosti jej odborného vývoja.

Jednou z hlavných náplní Akadémie je aj každoročné udeľovanie celoštátnej Ceny za divadelnú inscenáciu sezóny, ktorá je organizovaná v spolupráci s Literárnym fondom. Samotnému udeleniu Ceny predchádza prvé výberové kolo a náročný proces hodnotenia všetkých prihlásených inscenácií, čo máme aktuálne už za sebou. Tešíme sa, že v tomto pilotnom ročníku zareagovalo na výzvu 27 divadiel z celého Slovenska a do prvého kola prihlásilo spolu až 40 inscenácií. Viac o Akadémii je možné nájsť na na tomto linku prípadne si vypočujte záznam z relácie Rádia Devín