odivadle.sk

Divadelné storočie

Divadelné storočie
   Zdroj: https://www.facebook.com/rokslovenskehodivadla2020


Tagy: | Ostatné novinky Rok slovenského divadla 2020

Zachytáva premeny slovenského divadelníctva, jeho spoločensko‑politické i umelecké východiská a takisto paradoxy a špecifiká, ktoré určovali jeho celkový vývoj. Organizátori s ohľadom na jednotlivé divadelné druhy hľadali zlomové body v ich vývoji, ale i to, akým spôsobom doň zasahovala a podmieňovala ho politická atmosféra doby. Súčasťou koncepcie bola aj snaha ukázať, ako sa rodí inscenačná tradícia, prečo je dôležitá divadelná kritika a reflexia, i to, že divák nie je iba pasívny prijímateľ, ale aj aktívny spolutvorca dobovej kultúrnej a divadelnej atmosféry. Divadlo vždy bolo a i dnes ostáva súčasťou verejného priestoru, bez toho, či ho kritizuje, alebo zabáva. Divadlo v ktorejkoľvek zo svojich podôb bystrí kritické myslenie, kultivuje estetickú, sociálnu a emocionálnu inteligenciu. Za sto rokov svojej existencie prešlo slovenské divadelníctvo veľmi rýchlu a neraz strastiplnú cestu, na ktorej ho čakali slepé uličky, ale aj chvíle stretnutí a harmónie s európskymi trendmi. Ale predovšetkým dokázalo vyrásť na plnohodnotné a svojbytné divadlo, ktoré má v rámci všetkých svojich druhov čo ponúknuť nielen domácim, ale aj zahraničným divákom.

Divadelné storočie – stopy a postoje Bratislavský hrad 27. 2. – 4. 10. 2020

Usporiadateľ výstavy: Divadelný ústav, Bratislava

Spoluusporiadateľ výstavy: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum

Autorka konceptu a scenára: Zuzana Nemcová Gulíková

Kurátori: Monika Čertezni, Vladislava Fekete, Elena Knopová, Barbora Krajč Zamišková, Martina Mašlárová, Zuzana Nemcová, Stanislav Bachleda, Jozef Červenka, Miroslav Daubrava, Marek Godovič, Lukáš Kopas, Adam Križan, Karol Mišovic, Martin Timko Výtvarný koncept a architektonické riešenie Boris Kudlička with Partners

Zdroj: snd.sk

Divadelné storočie