odivadle.sk

Program Divadelnej Nitry priamo ovplyvnia diváci

Program Divadelnej Nitry priamo ovplyvnia diváci
   Zdroj: nitrafest.sk


Tagy: | Festivaly

Na príprave programu najväčšieho medzinárodného divadelného festivalu na Slovensku sa aj tento rok budú podieľať diváci. Dokonca priamo ovplyvnia, ktoré inscenácie sa predstavia publiku počas Divadelnej Nitry 2020. Stať sa vo voľnom čase amatérskym divadelným kurátorom či kritikom, nazrieť do zákulisia príprav festivalu a mať slovo pri rozhodovaní o programe, to všetko a viac ponúka Divácka programová rada, ktorá začala pri Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra pôsobiť prvýkrát minulý rok. Teraz do svojich radov hľadá ďalších členov. Odo dnes až do 19. februára 2020 otvára výzvu na zapojenie sa do 2. ročníka projektu Diváckej programovej rady.

Prihlásiť sa môžu Nitrianky a Nitrania, ale aj ľudia so vzťahom k mestu a regiónu, ktorí majú radi divadlo bez ohľadu na svoje odborné znalosti, hľadajú niečo viac ako pohodlné sledovanie predstavení z hľadiska a majú chuť aktívne sa podieľať na kultúrnom dianí v ich okolí.

„Nadväzujeme na najnovší trend v práci s publikom a meníme orientáciu z tvorby ,pre‘ publikum k tvorbe ,spolu s‘ publikom. Nasledujeme tak príklad mnohých svetových kultúrnych inštitúcií, ktoré sa rozhodli pracovať s miestnymi komunitami,“ vysvetlila Anna Šimončičová, manažérka projektu Be SpectACTive!. „Patriť medzi členov Diváckej programovej rady bolo obohatením môjho divadelného života. Získala som nový pohľad na proces tvorby, zákulisie divadelných predstavení a ich kritické vnímanie,“ zhodnotila Katarína Kutaková. „Nevedel som, čo očakávať od účasti na projekte. Teraz však môžem konštatovať, že stať sa členom Rady bola jedna z najlepších udalostí môjho roka. Mám takto k divadlu a Divadelnej Nitre ešte bližšie. Navyše, spoznal som ďalších divadelných ,fanatikov‘ a bol súčasťou festivalu inak ako návštevník,“ dodal Peter Balcerčík.

Obaja patrili k 31 aktívnym divákom z Nitry a okolia rôzneho veku a rozmanitého profesijného zamerania, ktorí v roku 2019 prvýkrát vytvorili Divácku programovú radu. Od zimy do leta minulého roka spoločne absolvovali sedem stretnutí pod vedením divadelného kritika Mira Zwiefelhofera. Na nich diskutovali o divadle, špecifikách výberu inscenácií a vymieňali si svoje postrehy a názory aj s ďalšími tvorcami festivalu. Členovia novozaloženej Diváckej programovej rady sledovali nielen videozáznamy divadelných inscenácií, ale i živé predstavenia. Osobne navštívili Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Nové divadlo v Nitre či Štátnu operu v Banskej Bystrici. Spolu s minuloročnými kurátormi hlavného programu odporučili päť diel zo Slovenska a Česka, ktoré sa predstavili na Divadelnej Nitre 2019. Svoj podiel mali aj na výbere monodrámy Moral Insanity Júlie Rázusovej a Petra Brajerčíka, ktorá dominovala divadelným oceneniam Dosky 2019, keď zo šiestich nominácií premenila na víťazstvo až päť, vrátane ocenení za najlepšiu inscenáciu aj najlepšiu réžiu divadelnej sezóny.

„Účasť v Rade mi okrem stretávania sa s príjemnými ľuďmi rôznorodých názorov a prístupov k hodnoteniu prinášala nové pohľady na divadelné hry aj množstvo podnetov, nútila ma zamýšľať sa nad otázkami, ktoré vznikli na spoločných diskusiách. A určite mi pomohla lepšie sa zorientovať napríklad v nových druhoch a formách divadla,“ povedala členka Diváckej programovej rady Marcela Kolesárová.

Program Divadelnej Nitry priamo ovplyvnia diváci

„Divácka programová rada prináša participáciu občanov Nitry na tvorbe programu najvýznamnejšieho kultúrneho podujatia v meste, vzdeláva ho, aktívne sprístupňuje informácie o súčasnom umení, o festivale, prispieva k aktivizácii ľudí v umení i na verejnom živote, prepája komunity. Navyše nám, festivalovým organizátorom, otvára nové obzory a konfrontuje naše názory s názormi tých, pre ktorých festival tvoríme,“ zhodnotila Anna Šimončičová.

V septembri 2019 sa táto skupina aktívnych Nitrianok a Nitranov zúčastnila festivalu, na ktorom mali príležitosť konfrontovať svoje pozorovania v debatách nielen so slovenskými, ale i zahraničnými hosťami. Podobný program čaká aj na nových členov Rady v roku 2020.

Práve organizátori festivalu Divadelná Nitra sa v roku 2019 stali ako prví na Slovensku súčasťou štvorročného medzinárodne uznávaného projektu Be SpectACTive!, ktorý sa tvorí v sieti 19 európskych partnerov. Komunitne orientovaný projekt, podporený Európskou úniou, sprostredkúva rozsiahle aktivity, ktoré prispievajú k účasti občanov na kultúrnom dianí v meste, k ich aktivizácii, rozvoju publika i umeleckej tvorby, k výmene kontaktov so zahraničím aj k výskumu v danej oblasti.

Viac o projekte: bespectactive.eu

Zdroj: nitrafest.sk