odivadle.sk

Výstava Divadelné storočie – stopy a postoje

Výstava Divadelné storočie – stopy a postoje
   Zdroj: Samuel Okkel


Tagy: | 100 rokov SND Rok slovenského divadla 2020

Divadelné storočie – stopy a postoje
Bratislavský hrad 27. 2. – 30. 06. 2021

Usporiadateľ výstavy: Divadelný ústav, Bratislava
Spoluusporiadateľ výstavy: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
Výtvarný koncept a architektonické riešenie: Boris Kudlička
Autorka konceptu a scenára: Zuzana Nemcová Gulíková
Kurátori: Monika Čertezni, Vladislava Fekete, Elena Knopová, Barbora Krajč Zamišková, Martina Mašlárová, Zuzana Nemcová, Stanislav Bachleda, Jozef Červenka, Miroslav Daubrava, Marek Godovič, Lukáš Kopas, Adam Križan, Karol Mišovic, Martin Timko.


Aj z dôvodu situácie, ktorá vznikla kvôli šíreniu koronavírusu organizátori trvanie výstavy predĺžili. Návštevníci si tak výstavu Divadelné storočie – stopy a postoje v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade môžu pozrieť až do 30. júna 2021.

Výstava venovaná storočnici profesionálneho divadla na Slovensku, Divadelné storočie – stopy a postoje, prináša pohľad na slovenské divadlo v širšom meradle a po uvoľnení bezpečnostných opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 si ju môžete opätovne pozrieť. Pripravil ju Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020.

Výstava je rozsiahlym projektom Divadelného ústavu a venuje sa z rôznych uhlov pohľadu vzniku, vývoju a smerovaniu slovenského profesionálneho divadla. Nezačína rokom 1920, keď otvorilo brány Slovenské národné divadlo, ale informuje aj o významných míľnikoch a osobnostiach, ktoré boli dôležité pre jeho vznik. „Výstava Divadelné storočie – stopy a postoje nemá len popisnú funkciu. Ukazuje slovenské divadlo v súvislostiach a prezentuje stopy, ktoré zanechalo a postoje, ku ktorým sa hlásilo,“ hovorí riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete.

Výstava sa rozsahovo i žánrovo venuje širokému spektru tém a na slovenské divadlo sa pozerá z viacerých zorných uhlov, aj preto sa na nej kurátorsky podieľal až štrnásťčlenný kurátorský tím, zložený z renomovaných teatrológov a divadelných odborníkov.

Výstava sa nachádza na druhom poschodí Bratislavského hradu. Rozkladá sa na viac ako 1 000 m2 a architektonicky ju zastrešil slovenský scénograf žijúci v zahraničí, Boris Kudlička. „Pri projektoch, ako je výstava Divadelné storočie – stopy a postoje, vychádzam vždy z práce osôb, ktoré danú tému vedecky skúmajú. Zo začiatku len počúvam, prijímam informácie, spracovávam ich a následne hľadám riešenie. Myslím si, že kľúčom k tomuto projektu je práve kurátorská koncepcia, pretože tá rozpráva príbeh a určuje konštrukciu výstavy. A mojou úlohou je vytvoriť taký výtvarný priestor, aby vypovedal tento príbeh,“ hovorí scénograf. Celou výstavou vedie návštevníka čierny pás, ktorý symbolizuje časovú os a zároveň pomáha orientovať sa v priestore expozície.

„V rámci výstavy Divadelné storočie – stopy a postoje sme sa snažili ukázať premeny slovenského divadelníctva, jeho spoločensko-politické i umelecké východiská, a takisto pomenovať paradoxy a špecifiká, ktoré určovali jeho celkový vývoj. Súčasťou koncepcie bola aj snaha ukázať, ako sa rodí inscenačná tradícia, prečo je dôležitá divadelná kritika a reflexia, že divák nie je iba pasívny prijímateľ, ale aj aktívny spolutvorca dobovej kultúrnej a divadelnej atmosféry,“ hovorí hlavná kurátorka výstavy, Zuzana Nemcová Gulíková.


Rok slovenského divadla 2020 je celoročný celoslovenský projekt vyhlásený vládou Slovenskej republiky v gescii Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a jeho rezortných inštitúcií: Divadelného ústavu, Slovenského národného divadla a Národného osvetového centra. Projekt má viacero cieľov, no medzi najdôležitejšie patrí pripomienka a oslava významných výročí:
- 100. výročie založenia Slovenského národného divadla,
- 190. výročie vzniku slovenského ochotníckeho divadla.