odivadle.sk

Dejiny slovenského divadla II.

Dejiny slovenského divadla II.
   Zdroj: slovak.theater


Tagy: | Ostatné novinky

Výnimočná publikácia Dejiny slovenského divadla II. (1948 - 2000) v predaji!

Pod vedením Vladimíra Štefka vydal Divadelný ústav druhý zväzok Dejín slovenského divadla. Pod knihu sa podpísala plejáda najvýznamnejších slovenských teatrológov ako autorov a ako odborných recenzentov. Rozsah 736 tlačených strán prvého zväzku a 1 200 tlačených strán druhého zväzku napovedá, že ide o monumentálne knižné dielo obsahom aj rozsahom.


Ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka sú dlho očakávané Dejiny slovenského divadla Divadelného ústavu. Prvý zväzok, Dejiny slovenského divadla I., poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach. Druhý zväzok, Dejiny slovenského divadla II., nadväzuje na prvý divadelnými udalosťami prelomového roku 1948 a pokračuje do roku 2000.

Dejiny slovenského divadla I. a II. majú ambíciu byť komplexným a syntetizujúcim dielom. Ani do objemných dvoch kníh dejín slovenského divadelníctva však nebolo možné vtesnať všetky udalosti, osoby a osobnosti či divadlá rovnakým dielom, všetky premiéry, festivaly. Ide preto o výber toho najpodstatnejšieho v ére slovenského profesionálneho divadla.

Publikáciu si môžete objednať alebo rezervovať cez web Divadelného ústavu alebo na prospero@theatre.sk.


Autor koncepcie a odborný garant
prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.

Vedecká redaktorka
PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.

Recenzenti
PhDr. Jaroslav Blaho, Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD., doc. Mgr. art. Marcela Grecmanová, Mgr. Peter Himič, PhD., doc. Mgr. art. Dagmar Hubová, Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD., Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD., doc. Zdenka Pašuthová, ArtD., PhDr. Viera Polakovičová, PhD., PhDr. Miron Pukan, PhD., prof. PhDr. Marta Součková, PhD., PhDr. Terézia Ursínyová

Autori a štúdie
ČINOHRA
Činohra 1948 – 1956 (Dária Fojtíková Fehérová)
Činohra 1956 – 1971 (Karol Mišovic)
Činohra 1971 – 1989 (Martin Timko)
Činohra 1989 – 2000 (Ľubica Krénová)
Ochotnícke činoherné divadlo 1948 – 2000 (Vladimír Štefko)

OPERA Opera 1948 – 1956 (Michaela Mojžišová)
Opera 1956 – 1971 (Vladimír Blaho)
Opera 1971 – 1989 (Pavel Unger)
Opera 1989 – 2000 (Michaela Mojžišová)

OPERETA A MUZIKÁL
Opereta a muzikál 1948 – 2000 (Stanislav Bachleda)

TANEC
Tanec 1948 – 1971 (Miklós Vojtek)
Tanec 1971 – 1989 (Peter Maťo)
Tanec 1989 – 2000 (Eva Gajdošová)
Nezávislá tanečná scéna 1989 – 2000 (Maja Hriešik)
Amatérsky tanec 1948 – 2000 (Monika Čertezni)

BÁBKOVÉ DIVADLO
Bábkové divadlo 1948 – 1971 (Vladimír Predmerský)
Bábkové divadlo 1971 – 2000 (Ida Hledíková)
Ochotnícke bábkové divadlo 1948 – 2000 (Vladimír Štefko)

DIVADLO V KRITIKE, KRITIKA V DIVADLE
Divadlo v kritike, kritika v divadle 1948 – 2000 (Soňa Šimková)

FAKTY
Menný register
Register divadelných hier a inscenácií
Zoznam inštitúcií a skratiek
Obrazová dokumentácia
Autori štúdií
Summary

Grafický dizajn a zalomenie
Ondrej Gavalda

Vydal Divadelný ústav v Bratislave v roku 2020 v edícii Slovenské divadlo.

Zdroj: Divadelný ústav